Doa Agar Cepat Diberikan Keturunan

Mengapa Kehamilan Bisa Terhambat?

Hello Sobat matabiovision, bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dalam waktu yang lama, keinginan untuk memiliki keturunan tentu menjadi hal yang sangat besar. Namun, tidak selalu semua pasangan dapat dengan mudah memiliki momongan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sulitnya kehamilan pada pasangan suami istri. Faktor tersebut antara lain pola makan yang kurang sehat, stres, dan juga gangguan kesehatan pada organ reproduksi. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang baik dan doa agar cepat diberikan keturunan.

Doa Agar Cepat Diberikan Keturunan

Salah satu cara untuk meraih kehamilan adalah dengan berdoa agar cepat diberikan keturunan. Berikut adalah beberapa doa yang dapat di amalkan oleh pasangan suami istri agar cepat diberikan keturunan:

Doa Nabi Zakariya AS

Doa nabi Zakariya AS adalah doa yang sangat dikenal dalam Islam dan biasanya di amalkan oleh pasangan suami istri yang sedang menginginkan keturunan. Doa ini dapat di amalkan setiap setelah sholat fardhu lima waktu. Berikut adalah bacaan doa nabi Zakariya AS:

“Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a’yunin waj’alna lilmuttaqina imama”

Artinya: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Doa Khusus Pria

Selain doa nabi Zakariya AS, pria juga dapat mengamalkan doa khusus untuk memohon keturunan. Berikut adalah bacaan doa khusus pria:

“Rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata a’yunin waj’alna lilmuttaqina imama”

Artinya: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Doa Khusus Wanita

Selain pria, wanita juga dapat mengamalkan doa khusus untuk memohon keturunan. Berikut adalah bacaan doa khusus wanita:

“Rabbihabli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami’ud du’a”

Artinya: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.

Doa Nabi Ibrahim AS

Doa nabi Ibrahim AS juga dapat di amalkan oleh pasangan suami istri yang ingin segera diberikan keturunan. Berikut adalah bacaan doa nabi Ibrahim AS:

“Rabbi hablii minashshalihiin”

Artinya: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang sholeh.

Doa Nabi Adam AS

Doa nabi Adam AS juga termasuk salah satu doa yang dapat di amalkan oleh pasangan suami istri. Berikut adalah bacaan doa nabi Adam AS:

“Rabbanaa zalamnaa anfusanaa wa illam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin”

Artinya: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi.

Doa Nabi Isa AS

Doa nabi Isa AS juga dapat di amalkan oleh pasangan suami istri. Berikut adalah bacaan doa nabi Isa AS:

“Rabbii laa tadharnii fardan wa anta khayrul-waariisiin”

Artinya: Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri (tanpa keturunan), dan Engkaulah sebaik-baik pewaris.

Doa Nabi Yunus AS

Doa nabi Yunus AS juga dapat di amalkan oleh pasangan suami istri. Berikut adalah bacaan doa nabi Yunus AS:

“La illaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin”

Artinya: Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.

Doa Nabi Sulaiman AS

Doa nabi Sulaiman AS juga termasuk salah satu doa yang dapat di amalkan oleh pasangan suami istri. Berikut adalah bacaan doa nabi Sulaiman AS:

“Rabbi hablii mulkan laa yam baghii li-ahadin min ba’dii, innaka antal-wahhaab”

Artinya: Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (karunia).

Doa Nabi Yaakub AS

Doa nabi Yaakub AS juga dapat di amalkan oleh pasangan suami istri. Berikut adalah bacaan doa nabi Yaakub AS:

“Rabbi laa tazarnii fardan wa anta khayrul-waarisiin”

Artinya: Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri (tanpa keturunan), dan Engkaulah sebaik-baik pewaris.

Bacaan Ayat Kursi

Selain doa-doa di atas, pasangan suami istri juga dapat mengamalkan bacaan ayat kursi. Ayat kursi merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Berikut adalah bacaan ayat kursi:

“Allahu laa ilaha illaa huwal-hayyul-qayyum, laa ta’khudzuhuu sinatun walaa nauum, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil-ardz, man dzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baynaaidzihiim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-in min ‘ilmihi illaa bimaa sya-a-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal-ardz, wa laa ya-uduhuu hifzhuhumaa wa huwal ‘aliyyul-azhiim”

Artinya: Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Keutamaan Berdoa dalam Islam

Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 186:

“Wa idzaa saalaka ‘ibaadii ‘annii fa innii qariibun, ujiibu da’watad-daa’i idzaa da’aanii falyastajibu lii walyu’minuu bii la’allahum yarshuduun”

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Kesimpulan

Hello Sobat matabiovision, bagi pasangan suami istri yang ingin segera diberikan keturunan, berdoa merupakan salah satu cara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa doa yang dapat di amalkan oleh pasangan suami istri untuk memohon keturunan, seperti doa nabi Zakariya AS, doa khusus pria dan wanita, doa nabi Ibrahim AS, doa nabi Isa AS, doa nabi Yunus AS, doa nabi Sulaiman AS, doa nabi Yaakub AS, dan juga bacaan ayat kursi. Selain itu, perlu diingat bahwa berdoa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Semoga Allah SWT memberikan keturunan yang sehat dan baik bagi pasangan suami istri yang sedang berusaha untuk memiliki momongan.

Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *